Venimus, Vidimus, Vicimus.

Oba Terminal

Oba Terminal

Industry

Sales & E-commerce, Automation

Services

React Native Development, iOS Development, Mobile UI/UX design

Technologies

Redux, React Navigation

See live

Oba Terminal OBA Market MMC-nin daxili mobil proqram təminatıdır.

Mal qəbulu, transfer, imha, iadə, İnkassa, monitoring, sayım və s. proseslərin mobil üzərindən icra edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Backenddən hər istifadəçi özünə məxsus (icazəsi olduğu) məlumatları (anbarlar, məhsullar, müştərilər, iş yerləri) cihazın  yaddaşına yükləyir, daha sonra yuxarıda qeyd olunan proseslərdən birini yerinə yetirir. Bu proseslərdən çoxu belə olur: istifadəçi prosesin tələb etdiyi məlumatları əvvəl yüklədiyi data vasitəsilə doldurur, daha sonra məhsulları excel table formatında əlavə edə, silə, qruplaşdıra bilir. Ən sonda əlavə olunan məhsulları serverə təsdiqə göndərir.